» Samfunnet » Lærarressursar

Lærarressursar

Her kan lærar finne utdjupande materiale frå andre stader på nettet, både artiklar og videoar.
Lærar må vurdere kva som høver og kan brukast av elevane, Ofte kan det være nok å sjå deler av ein video.

Lenkesamling

Norge på 1930-tallet – video 10 min
Oslo sentrum 1953 – video
Barnetog Oslo 17.mai 2012 video 6 min
17.mai i Søgne – ein mindre stad, video
Muntlig spørretime i Stortinget, video 2 min
Regjeringen – samling med videoar som er lagt ut av regjeringa

Krigene England – Danmark/Norge som føresetnad for 1814, video
En skoleklasse på 50-tallet («Leave it to the Beaver») 3 min
Skoleklasse hundre år siden (norsk stumfilm)
Trikketur i Christiania 

Nettvett (Ung.no)

Nettvett (Redd Barna)