» Samfunnet » Normer og reglar

Normer og reglar

Uskrevne reglar

takkeNormer er reglar som ikkje er skrevne ned. Desse kallar vi for uskrevne reglar. Folkeskikk og bordskikk er døme på dette.

Mange av disse reglane lærer vi oss medan vi veks opp, av foreldra våre, eller dei vi bur saman med. Desse reglane kan vere ganske like kor enn du er i verda, og vi brukar dei ofte heilt automatisk. Her er nokre slike reglar:

  • Vere høfleg og snill mot andre
  • Ikkje slå
  • Ikkje stele
  • Ikkje baksnakke
  • Vere ærleg og ikkje jukse
  • Ikkje snike i køen
  • Takke dersom du får noko
  • Følgje spelereglane i leik og idrett

Kan du kome på fleire slike uskrevne reglar?

 

Ver høfleg og venleg

Stopp mobbing

Ikkje slå

Usynleg mobbing

Aleine

Uskrevne reglar i kantina