» Dei store elverika » Lærarressursar

Lærarressursar

Her kan lærar finne utdjupande materiale frå andre stader på nettet, både artiklar og videoar.
Lærar må vurdere kva som høver og kan brukast av elevane, Ofte kan det være nok å sjå deler av ein video.

Lenkesamling

Tuthankamon (Wikipedia)
Kheopspyramiden (Wikipedia)
Mer om pyramiden på engelsk Wikipedia
Sfinksen (Wikipedia)
Oldtidens Egypt (Wikipedia)

Mesopotamia (Wikipedia)
Sumer (Wikipedia)
Ziggurat (Wikipedia)
Babylon (Wikipedia)
Kileskrift (Wikipedia)

Gamle Egypt – Tidsskriftet Historie har mange og interessante artiklar om emnet

Bildesamlinger
Babylon
Mesopotamia
Pyramider
Faraoer
Mumier
Hieroglyfer
Tutankamon
Jordbruk 

Videoer
Babylons hengende hager (begynnelsen)
Inside the Great Pyramid of Gizah,  55min
Pyramidene – vi besøker pyramidane
Hvordan ble pyramidene bygd? video Ein BBC-dokumentar

Abu Simbel
Luxor, Aswan mm
Interaktivt kart gamle Egypt
Interaktivt kart Assyria
Historical atlas of the Mediterrania
Timeline map of Persia