» Landskapet » Lærarressursar

Lærarressursar

Lenkesamling

Her kan lærar finne utdjupande materiale frå andre stader på nettet, både artiklar og videoar.
Lærar må vurdere kva som høver og kan brukast av elevane, Ofte kan det være nok å sjå deler av ein video.

Flom video  Bil kjører i flom video Flom på gården

Tidevann (Wikipedia)
Skred (Wikipedia)
Snøskred og steinskred i Norge video
Snøskred video  Skiløper utløser snøskred video Skiløper blir tatt av snøskred

Tsunami treffer by i Japan video en annen tsunami video  flere videoer
Tsunami (Wikipedia)  snl
Jordskjelv (National Geographic) video
Jordskjelv (artikkel i Wikipedia)  snl
Vulkanutbrudd mer videoer
Vulkan (Wikipedia) snl (Store norske leksikon)
Flo og fjære (YouTube)

Sognefjorden – bildeserie
Jordskjelv – bildesamling
Vulkaner – bildesamling
Snøras – bildesamling
Jordras – bildesamling