» Landsdelane » Midt-Noreg

Midt-Noreg

Midt-Noreg er som eit Noreg i miniatyr, for her finst fleire av dei landskapstypane vi har i landet; skjærgard, skog, høge fjell og flate jordbruksområde.

MidtHoved

Lade

Også klimaet er svært ulikt frå stad til stad. Langs kysten er det mykje regn, og der er det ganske mildt både sommar og vinter. I innlandet er det varme somrar og kalde vintrar.

Trondheim, som ligg ved Trondheimsfjorden, er Noregs tredje største by.

Landsdelen er viktig i Noregs historie fordi mektige landshøvdingar og kongar budde der i vikingtida.

Dei viktigaste næringane i Midt-Noreg er tømmer, fiske, husdyrhald, og dyrking av poteter og korn.

 

VISSTE DU?

* Midt-Noreg har to fylke: Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

* Midt-Noreg vert også kalla Trøndelag.

* Nidarosdomen er største kyrkja i Noreg. Her er også grava til Olav den Heilage.

* Etter det store vikingslaget på Stiklestad i 1030 vart kristendommen innført i Noreg.

* Røros er ein kjent gammal gruvestad der dei vann ut kopar

  

Spelet om Heilag Olav

Røros