» Landsdelane » Vestlandet

Vestlandet

Vestlandet er den landsdelen som har størst skilnader når vi ser på naturen.

VestHoved2

Bondhusdalen i Kvinnherad

I sør er det mykje flate landbruksområde, men der er og område med fjell. I nord er det mange høge, spisse fjell og djupe fjordar. Men i vest finn vi kysten som kan ha tøffe vertilhøve. Og i aust er det store fjellområde.

Bergen, som er den nest størst byen i Noreg, ligg ved kysten. Bergen har alltid vore ein viktig handelsby. På Bryggen står det framleis mange gamle bygningar frå ein tidlegare handelsperiode.
Vinden frå havet i vest fører til at det er meir nedbør i denne landsdelen enn i resten av Noreg.
Fiske, jordbruk, olje, elektrisk kraft, industri og turisme er viktige ressursar og næringar.

VISSTE DU?

* Vestlandet har fire fylke: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
* Rogaland har den største jordbruksproduksjonen av alle fylkene  i Noreg.
* Stavanger er kjent som oljebyen, og er den fjerde største byen i Noreg.
* Den største isbreen i Noreg heiter Jostedalsbreen.
* Du kan stå på ski om sommaren på Strynefjellet!
* Den lengste fjorden i Noreg heiter Sognefjorden, og er ca. 20 mil.
* Hornindalsvatnet er Europas djupaste innsjø med 514 m.
* Romsdalen og Sunnmøre har mange høge og spisse fjell.
* Hardangervidda er Europas største fjellvidde.
* Bergensbanen går over høgfjellet og bind Vestlandet saman med Austlandet

Oppdrag Sognefjorden

Ekstremsportveko

Orkan på Vestlandet

Storm på Vestlandet