» Gamle Hellas » Lærarressursar

Lærarressursar

Her kan lærar finne utdjupande materiale frå andre stader på nettet, både artiklar og videoar.
Lærar må vurdere kva som høver og kan brukast av elevane, Ofte kan det være nok å sjå deler av ein video.

Lenkesamling

Tekstar
Antikkens Hellas (Wikipedia)
Mer utdypende om dagliglivet i det gamle Hellas (Wikipedia)
Gresk mytologi
Mer om Herakles 12 bedrifter
Den trojanske hesten

Videoar (YouTube)
Greek Gods
Zevs
Herkules

På YouTube finst mange videoer om både guder og den gamle greske sivilisasjonen.

Bildesamlingar
Bilder av Herakles og hans bedrifter
Gudinnen Hera
Hydra (Google)
Herkules (Google)
Gamle Hellas (store samlinger inndelt etter kategorier)

 Fantasifortelling.no er det samlet mange fortellinger og faktastoff om greske guder og helter

Zevs