» Geometri » Mønster

Mønster

– Har de nokre tankar om korleis vi kan bruke geometriske figurar i kvardagen? spør læraren.

36

– Eg har sett nokre flotte mønster som er laga med geometriske figurar, seier Selma.
– Det stemmer, seier læraren. – Sjå på dette bildet, seier ho.
– Nå kan de velge ein av figurane i mønsteret, og sjåå om de finn same figuren ein annan stad i mønsteret. Finn ut korleis den er plassert i høve til den første figuren.

Elevane valde figurar, og fann dei att på andre stader i mønsteret.

Etter den lange samtalen om former fekk elavene i oppgåve å teikne mønster. Dei valde seg eit par enkle figurar kvar. Desse figurene kunne dei spegle, forskyve eller rotere, og på den måten bruke symmetri til å lage mønsterborder.

Her er nokre av mønsterborda som elevane laga denne dagen

monster1

monster2

monster3