Tid

 

Då elevane kjem på skulen neste dag heng framleis tabellen med antall dagar til neste bursdag på veggen.

– Kan vi gjere slik som Daniel foreslo? spør Andreas. – Han sa at vi kunne rekne om dagane til veker slik at det vart lettare å rekne.

– Men då må vi først gjere tala mindre, seier Maria, – for dei tala som står der galdt i går.

Dei går i gang med å lage ein ny tabell, og då dei er ferdige er alle tala blitt lågare.

– Dersom vi skal finne ut kor mange veker det er må vi dele på 7, foreslår Lin.

– Men kva dersom det ikkje går opp? spør Maria.

– Resten må jo bli dei dagane som er mindre enn ei heil veke, seier Andreas.

– Det er 1 veke og 5 dagar til bursdagen min, seier Alan. – Det er lett å rekne ut.

– Vi kan lage ei kolonne til i tabellen og setje inn svara der, seier Daniel.

Då får dei denne tabellen.

TabellB_nn

– Nå skal de få ei lita utfordring, seier læraren. – De veit kva dato de sjølve har bursdag. Oppgåva nå er å rekne ut fødselsdatoane til dei andre, ut frå tabellen her.

– Vi må vite ein ting til, seier Selma. – Vi må vite kva for dato det er i dag.

– Det er lettast dersom vi har ein kalendar, seier Lin.

Det tek ikkje lang tid før elevane har løyst denne oppgåva og.