» Tal og mål » Brøk

Brøk

– Vi skal snakke om endå ein type tal i dag, seier læraren.

40

Så skriv ho på tavla: \(\frac{1}{2}\).
– Det er ein halv, seier Selma.
– Ein brøk, seier Alan
– Heiter det ikkje ein todel då? seier Daniel.
– Det kan heite halvdel eller todel, seier læraren.
Læraren teiknar ein sirkel på tavla.
– Dette er ein pizza, seier ho.
Dersom de skal dele den og få like mykje kvar, kor stor del får kvar av dykk?
– Ein halv, seier Alan kjapt.

– Hvis du tek ein halv, så vert det ikkje mykje på det andre, seier læraren.
– Nei, Alan, det var ikkje særlig snilt sagt, seier Maia.
– Vi får ein seksdel kvar.
Alan ler. – Eg er meir svolten enn dykk, derfor treng eg mest.
Læraren finn fram ein boks med sirklar i ulik farge. Kvar av sirklane er delt opp i bitar. Elevane får ein sirkel kvar, og ser etter kor mange delar den er delt i.
– Alle delane mine er like store, seier Lin.
41– Brøkdelar er alltid det, seier læraren.
– Kor mange delar er det i sirkelen din, spør ho.
– Det er fire delar, svarer Lin.
– Da er kvar del ein firedel.
– Det er rett, svarar læreren.
– Kva heiter dine brøkdelar, Andreas?
– Dei heiter femdelar, svarer han.
– Korleis skriv vi ein femdel? spør Selma.
– Det veit jeg, seier Maria. Ho går fram til tavla og skriv

\(\frac{1}{5}\).

– Kva fortel 1-talet oss? spør læraren.
– Det må jo vere at vi har ein del, seier Alan.
– Det øverste talet i brøken kallar vi teljer, seier læraren. Det fortel oss kor mange delar vi har.
42– Talet under streken heiter nevnar, seier Maria.
– Det fortel oss kva slags delar vi har, kor mange slike delar vi treng for å ha ein hel, seier læraren.
– Streken hieter brøkstrek, seier Daniel.
– I dag skal vi avslutte timen med å dele ei sjokoladeplate, seier læraren. -Denne sjokoladen har ti ruter.
– Da er kvar rute ein tidel, seier Maria.
Læraren skriv på tavla: \(\frac{1}{10}\). Så deler ho ut ei rute til kvar av elevane.
– Kor stor del av sjokoladen har eg delt ut? spør ho.
– Du har delt ut seks tidelar, seier Lin.
Læraren spør om nokon kan skrive det reknestykket som Lin nettopp har rekna i hovudet. Andreas kjem fram til tavla og skriv: \(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{6}{10} \)
– Eg veit om eit reknestykke til, seier Selma. Ho går fram til tavla og skriv:
\(\frac{10}{10} – \frac{6}{10} = \frac{4}{10}\).
– Du har fire tidelar av sjokoladen att, seier ho til læraren.
– Ja, seier læreren, -dei fire tidelane skal eg ta vare på til ein annan gong de er like flinke som de 43har vore i dag. Den tidelen de har fått kan de ete. Den er vel fortent.