» Geometri » Sirkler

Sirkler

-Nå har vi snakket om firkanter og trekanter. Vi startet med å nevne tre ulike figurer. Husker du hva den tredje figuren heter, Daniel?
Læreren tegner på tavlen.

32

Det er en runding, kommer det kjapt fra Daniel.

-Det heter en sirkel, korrigerer Selma.
-Hva mer enn denne sirkellinjen er nødvendig for at dette skal være en sirkel? Læreren spør videre.

-Nei, sier Andreas, hvis vi visker den vekk er det ingen sirkel.

-Vi må ha sentrum, sier Maria. Det er like langt fra sentrum til alle steder på sirkellinjen.

Daniel flirer litt. Så sier han stille, nesten til seg selv: -Det blir som fra Sentrum og ut på landet.
-Vi må bruke passer når vi tegner sirkler. Det har jeg gjort mange ganger, sier Alan.
-Har dere lekt passer noen gang, spør læreren.
Alle ler. Går det an å leke passer?

33
-Tenk dere at vi er ute på skoleplassen. Lin står på samme stedet hele tiden. I hånden holder hun et langt tau. Hvis Daniel holder i den andre enden av tauet, holder det stramt og tegner på skoleplassen med et kritt etter hvert som han går rundt, da vil han tegne en sirkel. Lin og Daniel har lekt passer.
På ny ler alle. Klart at det går an. Det høres ganske gøy ut

-Hva kaller vi denne linjen fra sentrum og til sirkellinjen? spør læreren videre.

34

Radius! Daniel og Alan svarer i kor.
-Og hvis vi trekker linjen gjennom sentrum og helt over til den andre siden av sirkellinjen?

-Det er en diameter.
-Den er dobbelt så lang som radien.
Alle er ivrige etter å vise at dette er noe den kan.

Til slutt tegner læreren en siste linje gjennom sirkelen.

35
-Er dette en diameter? spør hun.
Det lyder et unisont nei fra alle sammen.
-Det er ingen diameter for den går ikke gjennom sentrum, sier Maria.