Ordliste

Viktige ord

ordliste_illustrasjon

Multiplikasjon – en av de fire regningsartene, motsatt regningsart til divisjon. (eks. 3 · 4 = 12)

Divisjon – en av de fire regningsartene, motsatt regningsart til multiplikasjon (eks. 12 : 3 = 4)

Motsatte regningsarter – regningsarter som opphever hverandre: multiplikasjon og divisjon er motsatte (eks. 3 · 4 = 12,  12 : 3 = 4). Addidjon og subtraksjon er motsatte (eks. 3 + 4 = 7,  7 – 4 = 3)

Lengde – i denne sammenhengen: en av sidene i et rektangel

Høyde – i denne sammenhengen: den andre av sidene i et rektangel

Meter: standard lengdeenhet

Centimeter: \(\frac{1}{100}\) meter

 

 

Kvadratmeter: arealenhet som tilsvarer arealet av et kvadrat med sider som er en meter lange

Areal: flateinnhold

Runde av -til nærmeste tier: 1, 2, 3, 4 sløyfes. 5, 6, 7, 8, 9 gir en tier mer. Eksempler: 23 ≈ 20, 38 ≈ 40, 54 ≈ 50, 15 ≈ 20

 

 

 

 

-til nærmeste hele og halve meter: lengder rundes av til den hele eller halve meteren som er nærmest

Overslag – utregning hvor tallene forenkles slik at en finner det omtrentlige svaret på en enkel måte