» Tall og mål » Siffer

Siffer

– Det er forskjell på tall og siffer, sier læreren.
– Vet noen av dere hva den forskjellen er?

matte_siffer-01

Elevene svarer ikke. Dette er de usikre på.
Læreren skriver på tavlen: 1342

– Ett tusen, tre hundre og førti to, leser Andreas.
– Det er et tall, sier læreren, -men hvor mange siffer er det?
– Fire siffer, svarer Maria.
– Siffer, er det liksom hvor mange tall det er i et tall? lurer Selma på.
– For eksempel en million, det er sju siffer, mener Andreas.
Læreren spør videre: -Hvor mange forskjellige siffer har vi i vårt tallsystem?
Elevene tenker.

 

 

– Ni, svarer Daniel.
– Nesten riktig, svarer læreren.
matte_siffer-02– Ti! kommer det fra Maria.
– Hvilke da?
– Det må være 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og …, Lin nøler.
– Det er ikke 10. Da må det siste være 0, sier hun.
– Det stemmer, sier læreren.
– Det er de sifferne vi har, og med dem kan vi lage alle mulige tall i verden.
– Uendelig mange, Alan blir drømmende i blikket.
– Alle mulige tall, det er mange, det.
Det er ganske spennende at det går an å lage uendelig mange tall av bare ti siffer.