Tid

 

Da elevene kommer på skolen neste dag henger fortsatt tabellen med antall dager til neste fødselsdag på veggen.

– Kan vi gjøre slik som Daniel foreslo? spør Andreas. – Han sa at vi kunne regne om dagene til uker slik at det ble lettere å regne.

– Men da må vi først gjøre tallene mindre, sier Maria, – for de tallene som står der gjaldt i går.

De går i gang med å lage en ny tabell, og da de er ferdige er alle tallene blitt lavere.

– Hvis vi skal finne ut hvor mange uker det er må vi dele på 7, foreslår Lin.

– Men hva hvis det ikke går opp? spør Maria.

– Resten må jo bli de dagene som er mindre enn en hel uke, sier Andreas.

– Det er 1 uke og 5 dager til min fødselsdag, sier Alan. – Det er lett å regne ut.

– Vi kan lage en kolonne til i tabellen og sette inn svarene der, sier Daniel.

Da får de denne tabellen.

TabellB_no

– Nå skal dere få en liten utfordring, sier læreren.
– Dere vet hvilken dato dere selv har fødselsdag. Oppgaven nå er å regne ut fødselsdatoene til de andre, ut fra tabellen her.

– Vi må vite en ting til, sier Selma.
– Vi må vite hvilken dato det er i dag.

– Det er lettest hvis vi har en kalender, sier Lin.

Det tar ikke lang tid før eleven har løst denne oppgaven også.