» Tall og mål » Desimaltall

Desimaltall

Nå går læreren fram til tavlen, finner fram et kritt og tegner en lang linje.
På denne linjen plasserer hun små tverrstreker, og tallene 0, 1, 2, 3 og 4.

Så spør hun: – Finnes det noen tall mellom de tallene jeg har skrevet på tavlen?
– Ja, sier Lin, –desimaltall, vel!
– Tre komma fem, sier Daniel.
– Og en komma tre, sier Maria.
– To og en halv, sier Alan
– Null komma fem, sier Selma, -det halvdelen av en.
– Desimaltall, det er tideler og sånt, mener Andreas.
– Hvor mange tall finnes det mellom 1 og 2, spør læreren litt lurt.
Det kommer mange forslag: 10, 9, 100, 1000. Hele tiden svarer læreren at det finnes flere enn det. Det finnes nemlig uendelig mange!
– Hva betyr dette tallet? spør læreren og skriver 0,75 på tallinjen.
– Det er null komma syttifem, svarer Maria.
Læreren fortsetter å spørre: -Hva betyr sifferet 7 her?
– Det betyr at det er 7 tideler, det, svarer Selma.
– Og 5 tallet betyr at det er 5 hundredeler! Alan er meget fornøyd med seg selv fordi han vet det.

– Hvis vi nå går tilbake til posisjonsarket vårt, hvor er det da plass til desimaltallene? Læreren har funnet fram igjen posisjonsarket.
– Tidelene kommer etter enerne og hundredelene etter tidelene, svarer Andreas.
– Det er ti tideler i en ener og ti hundredeler i en tier, legger Maria til.
– Og så er det hundre hundredeler i en ener, sier Daniel.
– Og det er viktig å sette komma etter enerne, legger Lin til.

– Har dere tenkt på at det er dette vi bruker når vi måler lengder og når vi veier? spør læreren. -Det er ti millimeter i en centimeter, ti centimeter i en desimeter og ti desimeter i en meter.

På samme måte er det med vekt. Vi har gram, hektogram og kilogram. Vi sier som regel bare kilo istedenfor kilogram. Kilo kommer av et gresk ord som betyr tusen. Det er tusen gram i et kilo. Vi kan bruke posisjonsark når vi skal regne med disse målene.

Veiledning for lærer: 
Desimaltall er mer abstrakte for mange elever enn de hele tallen er. Ved å bruke tallinjen og posisjonsarket er det meningen at elevenes kjennskap til dette utvider tallbegrepet på en måte som det er mulig å forstå, og som gir dem hjelp når de skal regne med desimaltall senere.
Det kan være nyttig å bruke en meterlinjal til å visualisere og konkretisere tideler og hundredeler. Det å ha en grundig og systematisk forståelse av plassverdisystemet med desimaltallene vil gjøre arbeidet med regneoperasjoner betraktelig lettere for elevene.