» Multiplikasjon og divisjon » Måling og overslag

Måling og overslag

 

Elevene setter i gang. De starter med en diskusjon om hva de må gjøre.

– Vi må måle hvor lange veggene er, sier Selma.

– Og hvor høye de er, legger Daniel til.

– Så må vi gange lengden og høyden med hverandre, husker Maria.

– Jeg tror ikke vi trenger å ta med alle centimeterne nå, sier Andreas. -Vi trenger et svar som er omtrent riktig, ikke helt nøyaktig.

– Jeg tror det er lurt å runde av til hele og halve meter, sier Lin. – Det er ikke nødvendig å være mer nøyaktig enn det, og det blir lettere å regne.

– Vi skal vel ikke male døren og vinduene, sier Alan.

– Da må vi måle dem og, sier Daniel, – og så trekke arealet av dem fra arealet av veggene.

Dermed finner de fram målebånd og setter i gang med å måle. De arbeider to og to, og får raskt de målene de trenger. Vanskeligst er det å måle høyden av veggen, men læreren går og henter en gardintrapp, og så ordner det seg også.

– Jeg synes vi skal tegne opp veggene med målene på, for da synes i hvert fall jeg at det blir lettere å regne, sier Alan.

Lin finner et stort ark, og da de er ferdige ser resultatet slik ut:

multi04

De fordeler regneoppgavene mellom seg.

– Hver av kortveggene er 15 m2, sier Daniel.

– Og hver av langveggene er 19,5 m2, sier Selma.

– Døren er 1,8 m2, sier Maria

– Og vinduene er 8 m2 til sammen, sier Alan.

– Hvis vi runder av kan vi si at hver av langveggene er omtrent 20 m2 og døren omtrent 2 m2, sier Lin.

– Da blir det arealet vi skal male 70 m2 minus 10 m2, mener Andreas, – vi skal male omtrent 60 m2.