» Addisjon og subtraksjon » Ordliste

Ordliste

Viktige ord

ordliste_illustrasjon

Runde av -til nærmeste tier: 1, 2, 3, 4 sløyfes. 5, 6, 7, 8, 9 gir en tier mer. Eksempler: 23 ≈ 20, 38 ≈ 40, 54 ≈ 50, 15 ≈ 20

Overslag – utregning hvor tallene forenkles slik at en finner det omtrentlige svaret på en enkel måte

Addisjon – en av de fire regnearter, motsatt regneart til subtraksjon

Pluss –   regnetegn i addisjon,   +

Legge sammen – uttrykk for addisjon

Subtraksjon – en av de fire regnearter, motsatt regneart til addisjon

Minus – regnetegn i subtraksjon,  –

Trekke fra  – uttrykk for subtraksjon

Tiere, enere, tideler og hundredeler – plasser i plassiffer-systemet vårt

Desimaltall – tall som inneholder deler mindre enn en hel, det vil si tideler, hundredeler osv.

Hoderegning – regning uten andre hjelpemidler enn tankene