» Tall og mål » Plassverdi-system

Plassverdi-system

-Det er særlig ett tall som er veldig spesielt. Hvilket tror dere det er?
Nå er det tid for elevene til å svare igjen.

matte_plassverdi_01
– Det må være null, mener Lin.
– Det er riktig det, sier læreren.
– Det er bruken av 0 som gjør vårt tallsystem helt spesielt. I tillegg til det at vi kan lage alle mulige tall med bare ti ulike siffer.
Læreren finner fram et papirark og blyant.
– Her har jeg et papirark hvor det er laget plass til de ulike plassene i tallene våre.

Hvis jeg setter et to-tall her hvor det står tusener, så vet dere at det betyr at vi har to tusen. Uten posisjonsarket må jeg skrive noe på plassene til hundrerne, tierne og enerne. Vi vet at det sifferet som står på fjerde plass fra høyre forteller hvor mange tusen vi har.

Maria blir ivrig: – Hvis vi har to på hundreplassen og fem på enerplassen må vi skrive at vi har null tiere, ellers blir det jo bare tjuefem, sier hun.

– Vi kan det om enere, tiere, hundrere og tusener, sier Selma.
– Vi har ikke snakket om milliarder, men det er vel på samme måte, sier Andreas.

 

 

Veiledning til oppgave 1: I denne oppgaven er det viktig å gi elevene en grunnleggende forståelse av at siffernes plassering angir verdien; at for eksempel 5 har ulik verdi om det står på ener-, tier-, hundrer- eller tusenplass, at det da kan bety 5, 50, 500 eller 5000. Dette er grunnlaget for all regning på den måten at vi kan arbeide med de ulike verdiene (enerne, tierne, hundrerne osv.) separat, og se dem i sammenheng til slutt (vi legger for eksempel sammen enere, tiere osv. hver for seg, vi multipliserer med ett siffer om gangen)