» Statistikk og tid » Ordliste

Ordliste

Viktige ord

ordliste_illustrasjon

Data – faktiske opplysninger

Systematisere – ordne etter et system, en måte som gjør det lett å få oversikt

Presentere – vise fram

Tabell – en samling av tall i rader og kolonner, med tekst foran eller over som forklarer tallene. Ordet kommer av det samme som ”tavle”.

Rad – felt som følger etter hverandre vannrett i en tabell eller et regneark

Kolonne – felt som følger etter hverandre loddrett i en tabell eller et regneark

Søylediagram eller stolpediagram – presentasjon av data hvor tallene er vist som tegnede søyler/stolper.

Akse – i denne sammenhengen en vannrett og en loddrett linje i søylediagrammet som hvor en angir hva søylene viser og tall for høyden på søylene