» Tall og mål » Ordliste

Ordliste

Viktige ord

ordliste_illustrasjon

Tall – i denne modulen arbeider vi med tall som hører hjemme på en tallinje

Siffer – vi har ti siffer i vårt tallsystem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alle tall er bygget opp av disse sifferne

Tallsystem – ulike systemer for telling har vært brukt opp gjennom historien i ulike deler av verden.

Plassverdi-system – tallsystem hvor siffernes plassering angir verdien av dem. For eksempel 256 som betyr at vi har 2 hundrere, 5 tiere og 6 enere.

Tusener, hundrere, tiere, enere, tideler og hundredeler – plasser i plassverdi-systemet vårt

Desimaltall – tall som inneholder deler mindre enn en hel, det vil si tideler, hundredeler osv.

Gram, hektogram og kilogram – enheter for vekt. Et hektogram (i dagligtale ”hekto”) er hundre gram. Et kilogram (i dagligtale ”kilo”) er tusen gram.

Millimeter, centimeter, desimeter, meter – enheter for lengde. En meter er – ti desimeter, – hundre centimeter, – tusen millimeter.

Negative tall – tall som er mindre enn 0.

Brøk – tall som betegner deler av en hel, for eksempel: \(\frac{1}{2}\), \(\frac{2}{3}\).

Teller – tallet over streken i en brøk. Sier hvor mange deler vi har.

Nevner – tallet under streken i en brøk. Sier hva slags deler vi har.

Brøkstrek – streken mellom teller og nevner i en brøk. Er også et divisjonstegn.