» Tall og mål » Brøk

Brøk

– Vi skal snakke om enda en type tall i dag, sier læreren.

matte_brøk-01

Så skriver hun på tavlen: \(\frac{1}{2}\).
– Det er en halv, sier Selma.
– En brøk, sier Alan
– Heter det ikke en todel da? sier Daniel.
– Det kan hete halvdel eller todel, sier læreren.
Læreren tegner en sirkel på tavlen.
– Dette er en pizza, sier hun.
Hvis dere skal dele den og få like mye hver, hvor stor del får hver av dere?
– En halv, sier Alan kjapt.

– Hvis du tar en halv, så blir det ikke mye på de andre, sier læreren.
– Nei, Alan, det var ikke særlig snilt sagt, sier Maria.
– Vi får en seksdel hver.
Alan ler. – Jeg er mer sulten enn dere, derfor trenger jeg mest.
Læreren finner fram en boks med sirkler i forskjellig farge. Hver av sirklene er delt opp i biter. Elevene får en sirkel hver, og ser etter hvor mange deler den er delt i.
matte_brøk-02– Alle delene mine er like store, sier Lin.
– Brøkdeler er alltid det, sier læreren.
– Hvor mange deler er det i sirkelen din, spør hun.
– Det er fire deler, svarer Lin.
– Da er hver del en firedel.
– Det er riktig svarer læreren.
– Hva heter dine brøkdeler, Andreas?
– De heter femdeler, svarer han.

– Hvordan skriver vi en femdel? spør Selma.
– Det vet jeg, sier Maria. Hun går fram til tavlen og skriver

\(\frac{1}{5}\).

– Hva forteller 1-tallet oss? spør læreren.

– Det må jo være at vi har en del, sier Alan.
– Det øverste tallet i brøken kaller vi teller, sier læreren.
Det forteller oss hvor mange deler vi har.
matte_brøk-03– Tallet under streken heter nevner, sier Maria.
– Det forteller oss hva slags deler vi har, hvor mange slike deler vi trenger for å ha en hel, sier læreren.
– Streken heter brøkstrek, sier Daniel.
– I dag skal vi avslutte timen med å dele en sjokoladeplate, sier læreren. – Denne sjokoladen har ti ruter.
– Da er hver rute en tidel, sier Maria.
Læreren skriver på tavlen: \(\frac{1}{10}\). Så deler hun ut en rute til hver av elevene.
– Hvor stor del av sjokoladen har jeg delt ut? spør hun.
– Du har delt ut seks tideler, sier Lin.
Læreren spør om noen kan skrive det regnestykket som Lin nettopp har regnet i hodet. Andreas kommer fram til tavlen og skriver:
\(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{6}{10} \)
– Jeg vet om et regnestykke til, sier Selma. Hun går fram til tavlen og skriver:
\(\frac{10}{10} – \frac{6}{10} = \frac{4}{10}\).

maur02

– Du har fire tideler av sjokoladen igjen, sier hun til læreren.
– Ja, sier læreren, – de fire tidelene skal jeg ta vare på til en annen gang dere er like flinke som dere har vært i dag. Den tidelen dere har fått kan dere spise. Den er vel fortjent.