» Addisjon og subtraksjon » Ordliste

Ordliste

Viktige ord

ordliste_illustrasjon

Firkant – figur dannet av fire rett linjestykker

Rektangel – firkant med fire rette vinkler og to og to like sider

Kvadrat – firkant med fire rette vinkler og fire like sider

Parallellogram – firkant med to og to like vinkler og to og to like sider som er parallelle

Parallelle linjer – linjer som aldri krysser hverandre selv om de forlenges i det uendelige

Rette vinkler – vinkler som er 90°

Spisse vinkler – vinkler som er mindre enn 90°

Stumpe vinkler – vinkler som er større enn 90°

Omkrets – lengden av figurens ytterkant.

Trekant – figur dannet av tre rette linjestykker

Rettvinklet trekant – trekant hvor en av vinklene er 90°

Likesidet trekant – trekant hvor alle sidene er like lange og alle vinklene er like store, 60°.

Likebeint trekant – trekant hvor to av sidene er like lange og to av vinklene er like store

Sirkel – figur hvor avstanden fra sentrum til sirkellinjen er like stor hele veien rundt

Sirkellinje – sirkelens ytterkant

Sentrum – sirkelens midtpunkt

Radius – avstanden fra sentrum i en sirkel til sirkellinjen.

Diameter – rett linje gjennom sentrum i sirkelen mellom to punkter på sirkellinjen.

Mønster – figurer som gjentas regelmessig

Symmetri – figurer er symmetrisk hvis det finnes en rett linje, symmetriakse, som viser figurens speilbilder på hver side av aksen.

Speile – å lage en speilvendt figur på andre siden av en symmetriakse

Forskyve – å lage en figur lik en annen på et annet sted.

Rotere – å dreie hele figuren rundt et punkt.