» Addisjon og subtraksjon » Regne nøyaktig

Regne nøyaktig

De setter opp et nytt regnestykke.

matte_addisjon-og-substraksjon_regne-nøyaktig_01

De passer på at alle enerne er under hverandre, alle tierne er under hverandre, og på samme måte tideler og hundredeler. Det er mye å passe på når man regner med desimaltall!

– Det vi gjør nå heter addisjon! sier Alan, han er litt stolt over at han vet det.

– Vet du hva det heter når vi trekker fra? spør Andreas.

– Det heter subtraksjon, svarer Alan kjapt.

De legger sammen hundredeler først, så tideler, enere og til slutt tierne.

Svaret de får er 181,90 kr.

– Da må vi betale 182 kr, vi har for lite! sier Alan, -Hva skal vi gjøre med det?

– Jeg har litt penger i lommen, sier Andreas. Han leter og finner 21 kr.

– Jeg har 17 kroner, sier Selma.

– 21 kr pluss 17 kr. Da har vi 38 kr ekstra, sier Lin. Hun er kjapp i hoderegning.

De diskuterer hvordan de skal regne ut om det er nok. De blir enige om at det kan de finne ved å trekke fra.

– Vi må regne ut 182 kr minus 150 kr, og se om det er mindre enn 38 kr, sier Andreas.

De setter opp regnestykket. Også her er de nøye med å sette sifrene rett under hverandre.

Svaret blir 32 kr, og det er jo klart mindre enn 38 kr.