» Multiplikasjon og divisjon » Multiplikasjon

Multiplikasjon

 

– Men hvordan skal vi regne dette? Her er det ingen vits i å legge sammen og trekke fra, mener Alan.

– Vi kan nok få bruk for addisjon og subtraksjon også, mener læreren, – men først og fremst må vi bruke multiplikasjon og divisjon. Er det noen som vet hvordan vi regner ut arealet av et rektangel?

– Jeg tror vi må gange den ene siden med den andre, sier Maria.

– Det er riktig, sier læreren. Vi multipliserer lengden av den ene siden med lengden av den andre siden. Tenk dere at vi har en vegg som er tre meter høy og fire meter lang. Den veggen kan vi dele inn i kvadratmeter. I den nederste raden vil det være fire kvadratmeter, like mange som det er meter i lengden av siden.

multi01

Vi kan stable tre slike rader med kvadratmeter oppover, like mange som det er meter i høyden av veggen.

Læreren tegner på tavlen mens hun forklarer.

multi02

Her ser dere at vi har fire meter multiplisert med tre meter, eller fire kvadratmeter multiplisert med 3. Slik kan vi skrive det, sa læreren, og skrev på tavlen: 4m · 3m =12 m2.

– En annen måte å skrive det på er dette: 4 m2 · 3 = 12 m2

Og hun fortsetter: – Oppgaven deres nå, er å regne ut arealet av veggene i rommet.