» Bulshada » Ereyada muhiimka ah

Ereyada muhiimka ah

ordliste_illustrasjon

Aqoonta bulshada = samfunnskunnskap waa maaddo lagu barto dugsiga oo ku saabsan barashada bulshada.

Bulsho = samfunn koox dad ah oo si uun isugu xidhan. Waxa jira bulshooyin badan, qaar wawey iyo qaar yaryar

Wadajir = samhold istaakulayn ama is kaalmayn

Xeerar  amar ama xeer ay tahay in la raaco si ay habsami u jirto

Caadooyin = Normer xeerar aan qornayn. Xeerar aan la qorin.

Hidde = kultur ereygan asalkiisu waxa u uka yimi afka Laatiinka waxa macnihiisu yahay ’wax beerid’ taasi oo ah wax bani aadamku abbuuray, waxa ay noqon kartaa waxbeerashada, fanka, wershadaha iyo qaabdhismeedka bulshada

Dhaqan = Tradisjon wax muddo si caadi ahaan loo samaynayay

Diin = religion caqiido ama iimaan, badan hal ilaah ama in kabaan la aaminsanyahay

Sharciyo = Lover xeerar la qoray ama la diiwaan geliyay

Dastuur = Grunnlov sharciyada u dejisan Noorwey

Sharciga ciqaabta = straffeloven xeerar qoran oo ku saabsan ficilada ciqaabta mudan sida xatooyada, kharibaadda iyo xoog adeedsiga

Sharciga waddo-marista xeerarka u qoran waddosocodka.

Sharciga waxbarashada xeerarka u qoran dugsiyada Noorwey

Sharciyo dugsi xeerarka dugsi kastaa gaar u samaysto

Xeerarka habdhaqanka interneteka xeerarka qaabka uu qofku u dhaqaymayo Interneetka.