» Liczby i miary » Ważne słowa

Ważne słowa

ordliste_illustrasjon

Liczba – w tym rozdziale posługujemy się liczbami, które można zapisać na osi liczbowej

Cyfra – W naszym systemie liczbowym mamy dziesięć cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wszystkie liczby są zbudowane z tych cyfr.

System liczbowy – historia zna wiele różnych systemów liczenia używanych w różnych częściach świata

Dziesiątkowy system pozycyjny – system liczbowy, w którym miejsce cyfry decyduje o jej wartości. Na przykład 256 oznacza, że mamy 2 setki,
5 dziesiątek i 6 jedności.

Tysiące, setki, dziesiątki, jedności, części dziesiąte i części setne –  to kolejne miejsca w dziesiątkowym systemie pozycyjnym

Ułamki dziesiętne – liczby, które zawierają części mniejsze od jednego, czyli części dziesiąte, setne itd.

Gram, hektogram i kilogram – jednostki wagi. Jeden hektogram (potocznie „hekto”) to sto gramów. Kilogram (potocznie „kilo”) to tysiąc gramów.

Milimetr, centymetr, decymetr i metr – jednostki długości. Jeden metr to dziesięć decymetrów, sto centymetrów lub tysiąc milimetrów.

Liczby ujemne – liczby mniejsze od zera

Ułamek zwykły – liczba będąca częścią jednego np. \(\frac{1}{2}\), \(\frac{2}{3}\).

Licznik – liczba nad kreską w ułamku zwykłym, która pokazuje ile części mamy.

Mianownik – liczba pod kreską w ułamku zwykłym, która pokazuje jakie mamy części.

Kreska ułamkowa –  kreska pomiędzy licznikiem a mianownikiem w ułamku. Oznacza również znak dzielenia.