» Dodawanie i odejmowanie » Dokładne obliczenia

Dokładne obliczenia

Zaczynają liczyć od nowa.

005

Uważają, zeby wszystkie jedności zapisać dokładnie jedna pod drugą, dziesiątki też jedna pod drugą, i tak samo wszystkie części dziesiętne i setne. Trzeba uważać, kiedy się robi obliczenia na ułamkach dziesiętnych!

– To się nazywa dodawanie!- mówi Alan i jest dumny, że to wie.

– A wiesz, jak to się nazywa, kiedy się odejmuje? – pyta Andreas.

– Jasne, to odejmowanie  – odpowiada prędko Alan.

Dodają najpierw części setne, potem dziesiętne, jedności, a na końcu dziesiątki. Wynik wynosi 181,90 kr.

– No to będziemy musieli zapłacić 182 kr, nie starczy nam! – mówi Alan. – I co zrobimy?

– Ja mam trochę pieniędzy w kieszeni – mówi Andreas i wyciąga 21 koron.

– A ja mam 17 koron –  dodaje Selma.

– 21 koron plus 17 koron, czyli mamy dodatkowe 38 koron! – mówi Lin. Potrafi dobrze liczyć w pamięci.

Zastanawiają się, jak obliczyć, czy wystarczy pieniędzy. Postanawiają, że trzeba odjąć.

– Musimy obliczyć ile jest 182 kr minus 150 kr, i zobaczyć , czy to mniej niż 38 koron, mówi Andreas.

Wykonują więc działanie. Teraz też muszą uważać, żeby zapisać odpowiednie cyfry jedna pod drugą.

Wynik wynosi 32 korony, a to oczywiście mniej niż 38 koron.