» Dodawanie i odejmowanie » Ważne słowa

Ważne słowa

ordliste_illustrasjon

Czworokąt – figura złożona z czterech prostych odcinków

Prostokąt – czworokąt, który ma cztery kąty proste i po dwa równe boki

Kwadrat – czworokąt, który ma cztery kąty proste i cztery równe boki

Równoległobok – czworokąt, mający dwie pary równych kątów i po dwa równe i zarazem równoległe boki

Równoległe linie – linie, które nigdy się nie przetną, mimo, że będą przedłużane w nieskończoność

Kąty proste – kąty mające  90°

Kąty ostre – kąty mniejsze niż 90°

Kąty rozwarte – kąty większe niż 90°

Obwód – długość wszystkich krawędzi figury

Trójkąt – figura złożona z trzech prostych odcinków

Trójkąt prostokątny – trójkąt, w którym jeden z kątów ma 90°

Trójkąt równoboczny – trójkąt, w którym wszystkie boki są równe, a wszystkie kąty mają po 60°

Trójkąt równoramienny – Trójkąt, w którym dwa boki są równe i dwa kąty są tej samej wielkości

Koło – figura, w której odległość od środka do krawędzi jest w każdym miejscu taka sama

Okrąg – krawędź koła

Środek – centralny punkt okręgu

Promień – odległość od środka okręgu do jego krawędzi

Średnica – linia prosta przechodząca przez środek okręgu i dwa punkty na krawędzi okręgu

Wzór geometryczny – figury powtarzane regularnie

Symetria – figury są symetryczne, jeśli istnieje prosta, oś symetrii, po obu stronach której znajdują się „odbicia lustrzane” tych figur

„odbijać” – „tworzyć odbicie lustrzane figury”, czyli figury symetryczne względem osi

Przesuwać – rysować tę samą figurę w innym miejscu

Obracać – przekręcać całą figurę dookoła jakiegoś punktu