» Mnożenie i dzielenie » Ważne słowa

Ważne słowa

ordliste_illustrasjon

Mnożenie – jedno z czterech podstawowych działań matematycznych, przeciwieństwo dzielenia (np. 3 · 4 = 12)

Dzielenie – jedno z czterech podstawowych działań matematycznych, przeciwieństwo mnożenia (np. 12 : 3 = 4)

Działanie przeciwne – działanie będące odwróceniem drugiego. Mnożenie i dzielenie są działaniami przeciwnymi (np. 3 · 4 = 12,  12 : 3 = 4).  Dodawanie i odejmowanie także są działaniami przeciwnymi (np. 3 + 4 = 7,  7 – 4 = 3).

Długość – tu: jeden z boków prostokąta

Wysokość – tu: drugi z boków protokąta

Metr – standardowa jednostka miary długości

Centymetr –   \(\frac{1}{100}\) metra

 

 

 

Metr kwadratowy – powierzchnia równa powierzchni kwadratu o boku jednego metra.

 

 

 

 

Powierzchnia – pole płaszczyzny

Zaokrąglać – do najbliższej dziesiątki: 1, 2, 3, 4 opuszczamy. 5, 6, 7, 8, 9 dają dodatkową dziesiątkę. Przykłady: 23 ≈ 20, 38 ≈ 40, 54 ≈ 50, 15 ≈ 20

 

 

 

-do najbliższego pełnego metra lub połówki metra: sługości zaokrągla się do najbliższego pełnego metra lub połowy metra.

Obliczanie przybliżone – obliczenia, w których liczby upraszcza się, aby w prosty sposób znaleźć przybliżoną, a nie dokładną odpowiedź