» Wskazówki dla nauczyciela

Wskazówki dla nauczyciela

Wskazówki dla nauczyciela:

Tekst napisany jest w formie rozmowy nauczycielki z kilkoma uczniami. Rozmawiają oni na temat cech figur geometrycznych: czworokątów (zwłaszcza kwadratu, prostokąta i równoległoboku), trójkątów (zwłaszcza prostokątnego, równobocznego i równoramiennego) oraz kół. Dodatkowo zawarto informacje o symetrii, symetrii osiowej (tzw. odbiciu lustrzanym), obrocie i przesunięciu równoległym, a także o tym, jak używać symetrii osiowej i przesunięcia równoległego do tworzenia wzorów geometrycznych.

Jest to temat wizualny, który wymaga ilustracji. Oprócz zapoznania się z ilustracjami zamieszczonymi w tekście warto, aby uczeń i nauczyciel wspólnie rysowali kształty i figury na papierze, na tablicy i w komputerze. Uczniowie mogą szukać różnych kształtów w swoim otoczeniu. Można również wycinać nożyczkami kształty z papieru, bądź tworzyć je z innych materiałów. Geoplan (plastikowa tabliczka z bolcami) to bardzo przydatne narzędzie w omawianiu wielu działów matematyki. Można go kupić bądź wykonać samodzielnie z płytki drewnianej o wymiarach 25-30 cm, w którą wbijamy 25 gwoździków  w odstępach co 5 cm. Figury tworzymy za pomocą gumki recepturki.

Ćwiczenia wspomniane w rozdziale o kołach można też wykonać „bawiąc się” cyrklem.

 

Cel:

Plan wynikowy  wg. Reformy systemu oświaty (LK06)

Matematyka:

Geometria:

Uczeń powinien umieć:

  • analizować właściwości dwu (i trój-)wymiarowych figur i opisywać przedmioty z różnych dziedzin oraz życia codziennego za pomocą wyrażeń geometrycznych
  • opisać i wykonać takie przekształcenia jak symetria osiowa (tzw. odbicie lustrzane), obrót i przesunięcie równoległe

Plastyka i technika:

Komunikacja wizualna:

Uczeń powinien umieć:

  • używać kontrastu między kierunkiem ukośnym, poziomym i pionowym w kompozycji, w celu stworzenia iluzji ruchu lub bezruchu

Design:

Uczeń powinien umieć:

  • używać form pochodzących z różnych kultur podczas wykonywania przedmiotów z elementów dekoracyjnych

Podstawowe umiejętności:

Umiejętność liczenia w plastyce oznacza między innymi umiejętność pracy z użyciem podstawowych form geometrycznych.

Związek między estetyką i geometrią jest ważnym aspektem pracy z elementami dekoracyjnymi i architektonicznymi.