» Dodawanie i odejmowanie » Ważne słowa

Ważne słowa

ordliste_illustrasjon

Zaokrąglenie – do najbliższej dziesiątki: usuwamy z liczby końcową cyfrę 1, 2, 3 lub 4, zaś 5, 6, 7, 8, lub 9 dają najstępną dziesiątkę. Przykłady: 23 ≈ 20, 38 ≈ 40, 54 ≈ 50, 15 ≈ 20

Wynik przybliżony – wynik uzyskany przy wykonywaniu obliczeń z użyciem zaokrąglonych liczb, liczenie jest wtedy łatwiejsze, a wynik mniej więcej zbliżony do faktycznego

Dodawanie – jedno z czterech podstawowych działań matematycznych, działanie odwrotne do odejmowania

Plus – znak używany w dodawaniu

Dodać – słowo używane przy dodawaniu, inaczej „zsumować”

Odejmowanie – jedno z czterech podstawowych działań matematycznych, działanie odwrotne do dodawania

Minus – znak używany w odejmowaniu

Odjąć – słowo używane przy odejmowaniu

Dziesiątki, jedności, części dziesiętne i setne – pozycje w naszym dziesiątkowym systemie pozycyjnym

Ułamek dziesiętny – liczba zawierająca części mniejsze niż jedna całość, na przykład części dziesiętne, setne, itd.

Liczenie w pamięci – wykonywanie obliczeń w myśli, bez użycia innych pomocy