» Statystyka i czas » Wyjaśnienia słów

Wyjaśnienia słów

ordliste_illustrasjon

Dane – informacje faktyczne

Systematyzować – porządkować dane wg. jakiegoś systemu, który ułatwia orientację

Prezentować – pokazywać

Tabela – zbiór rzędów i kolumn opatrzonych tekstem wyjaśniającym znaczenie liczb. ‘Tablica’ i ‘tabela’ pochodzą od tego samego słowa.

Rząd – pola sąsiadujące ze sobą poziomo w tabeli lub arkuszu kalkulacyjnym

Kolumna – pola sąsiadujące ze sobą w pionie w tabeli lub arkuszu kalkulacyjnym

Diagram (wykres) kolumnowy lub słupkowy – przedstawienie danych, w którym liczby pokazane są jako kolumny / słupki .

– w tym kontekście: pozioma i pionowa linia w diagramie kolumnowym, informująca o tym, co pokazują kolumny i podająca ich wysokości