» Samfunnet » Ordliste

Ordliste

ordliste_illustrasjon

Samfunnskunnskap: Fag i skolen som handler om samfunnet

Samfunn: En gruppe mennesker som hører sammen på en eller annen måte. Det fins mange samfunn, store og små.

Samhold: Støtte og hjelpe hverandre

Regler: Påbud eller forskrifter som man skal følge for at det skal være orden

Normer: Uskrevne regler. Regler som ikke er skrevet ned.

Kultur: Ordet kommer fra latin og betyr ”å dyrke”, dvs. noe som mennesker har skapt, og kan omfatte alt fra jordbruk til kunst, industri og samfunnssystem.

Tradisjon: Noe som har vært vanlig i lang tid, skikk og bruk

Religion: En tro, ofte på en eller flere guder

Lover: Regler som er skrevet ned.

Grunnlov: Nedskrevne regler for Norge

Straffeloven: Nedskrevne regler for straffbare handlinger som tyveri, hærverk og voldsbruk

Vegtrafikkloven: Nedskrevne regler for trafikken.

Opplæringsloven: Nedskrevne regler for alle skolene i Norge

Skoleregler: Regler for den enkelte skole

Nettvettregler: Regler for hvordan du skal oppføre deg på Internett.