» Landsdelene

Landsdelene

tittelbilde

I dette kapittelet skal du lære:

  • Navn på landsdelene
  • Hvor landsdelene ligger
  • Hva som er karakteristisk for landsdelene
  • Navn på fylkene
  • I hvilken landsdel fylkene ligger.

 

Bli kjent med landsdelene

Se godt på kartet under. Hvor bor du?

Hva heter landsdelen der du bor?

Selv om Norge er et lite land, er det et spennende og mangfoldig land med variert natur.  

Vi deler Norge inn i fem landsdeler. Landsdelene heter Vestlandet, Østlandet, Sørlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.