» Samfunnet » Lærerressurser

Lærerressurser

Lenkesamling

Her kan lærer finne utdypende materiale fra andre steder på nettet, både artikler og videoer.
Lærer må vurdere hva som passer og kan brukes av elevene, og hvis det er norsk tale på videoene, gjerne oversette eller gi et sammendrag av hva som sies. Ofte kan det være nok å se deler av en video.

Norge på 1930-tallet – video 10 min
Oslo sentrum 1953 – video
Barnetog Oslo 17.mai 2012 video 6 min
17.mai i Søgne – et mindre sted, video
Muntlig spørretime i Stortinget, video 2 min
Regjeringen – samling med videoer som er lagt ut av regjeringen

Krigene England – Danmark/Norge som forutsetning for 1814 video
En skoleklasse på 50-tallet («Leave it to the Beaver») 3 min
Skoleklasse hundre år siden (norsk stumfilm)
Trikketur i Christiania 

Nettvett (Ung.no)

Nettvett (Redd Barna)