» De store elverikene » Ordliste

Ordliste

Viktige ord

ordliste_illustrasjon

Kultur: ordet kommer fra latin og betyr ”å dyrke”, dvs. noe som mennesker har skapt. Kultur kan omfatte alt fra jordbruk til kunst, industri og samfunnssystem.

Samfunn: En gruppe mennesker som hører sammen på en eller annen måte

Mesopotamia: Området mellom Tigris og Eufrat

Tigris: Elv i Mesopotamia

Eufrat: Elv i Mesopotamia

Sumererne: Folket som bodde i Sumer i Mesopotamia

Egypt: Landet rundt utløpet av Nilen

Nilen: Verdens lengste elv

Oversvømmelse: At en elv går over sine bredder

Flom: Større oversvømmelse, som ofte gjør store skader

Kanal: Elv som menneskene har laget

Diker/ voller: Jord og sand som er gravd opp i en haug for å holde vannet tilbake.

Demning: Et stengsel (med en mur eller liknende) som gjør at vann samler seg opp.

Slam: Leire og sand som føres med elvene

Farao: Konge og gud i Egypt

Pyramide: Et byggverk i pyramideform. Faraoer brukte pyramider som gravkammer.

Gravkammer: Et rom inne i pyramiden der den døde lå.

Kileskrift: Det første skriftspråket i Mesopotamia.

Mumie: Døde menneske- eller dyrekropper som er godt bevart.

Hieroglyfer: Navnet på de gamle egypternes bildeskrift.

Papyrus: Navnet på papiret som egypterne brukte. Det ble laget av en spesiell sivplante som vokste i Egypt

Sfinxen: Et kjent byggverk foran de store pyramidene i Giza. Et menneskehode med løvekropp.

Arkeolog: Et yrke som forsker på hvordan mennesker før oss levde.