» Landskapet » Jordskorpa

Jordskorpa

Jordskorpa er bare et tynt lag med store plater rundt en glødende varm steinmasse. Vi kan sammenligne jordkloden med et eple, og jordskorpa er da bare skallet rundt eplet.

vulkanmedgutt2

Jordskorpa er bare et tynt lag med store plater rundt en glødende varm steinmasse. Vi kan sammenlikne jordkloden med et eple, og jordskorpa  er da bare skallet rundt eplet.

jorda

Jorda gjennomskåret Wiki

 

Denne steinmassen beveger på seg, og da vil platene i jordskorpa støte på hverandre og gli fra hverandre. I områder som ligger nær grensen mellom to plater, merker man ofte at platene beveger seg. Bevegelsene til jordskorpeplatene forårsaker både jordskjelv og vulkanutbrudd.

 

 

 

vulkan

Lava strømmer ut fra en vulkan Wiki

På flere av disse stedene forekommer det også vulkaner. Opp fra vulkanene kommer det smeltet stein, lava og gasser fra det indre av jordkloden.

 

 

 

 

sprekk

Sprekk etter jordskjelv

I Norge har vi bare sjelden jordskjelv, og de vi har er ganske svake. Grunnen til dette er at Norge ligger langt inne på en av jordplatene, og dermed merker vi lite til bevegelsen mellom platene.

 

 

Visste du?

 • Ca. 75% av alle jordskjelv oppstår i Stillehavsområdet.
 • Etter et jordskjelv eller et vulkanutbrudd kan det oppstå en tsunami.
 • I 2011 døde ca. 10 000 mennesker i Japan etter et jordskjelv.
 • Når det skjer et jordskjelv, høres en sterk dur, grunnen dirrer, bølger seg og kan sprekke.
 • Vi måler styrken på jordskjelv etter Richters skala, som måler energimengden.
 • Det kraftigste jordskjelvet i verden ble målt til 9,1 på Richters skala.
 • Navnet vulkan kommer fra den romerske guden Vulcanus.
 • Det fins ca. 600 aktive vulkaner på land, pluss mange på havbunnen.
 • Norges eneste aktive vulkan er på Jan Mayen.
 • Jordas største aktive vulkan fins på Hawaii.
 • Når det skjer et vulkanutbrudd, kan lava strømme ut med en fart på 100 km/t.
 • I april 2010 var det et stort vulkanutbrudd på Island. Flytrafikken i store deler av Europa ble lammet av askeskyer.

Vulkan

Jordskjelv

Tsunami