» Landskapet » Isen

Isen

I Norge har vi mange høye fjell, dype daler og lange fjorder. Men hvordan har de blitt til? Vi må reise langt tilbake i tid for å finne ut av dette.

isen3b

For mange tusen år siden var store deler av Norge og Norden dekket av store isbreer. Perioder da isen dekker det meste av landet, kaller vi istider. Isen presset landet kraftig ned. I tillegg beveget isen seg hele tiden, og dette formet og slipte landskapet. Isen jevnet ut fjellvidder, gravde ut daler og lagde striper og former i fjellet.

Den siste store isbreen som lå over Norge, smeltet for ca. 10 000 år siden. Isen var opptil 3000 meter tykk. Da isen smeltet, hevet landet seg fordi tyngden fra isen forsvant.

Først lå mye av landet under vann på grunn av all isen som smeltet, men etter hvert tørket det opp. Mange av stedene vi bor nå, har faktisk i en periode vært havbunn!

Isbreene vi har i dag, er ikke rester fra istiden. Breene våre har kommet seinere i kalde perioder, og vokser og minker i takt med klimaet.

Vi kan finne mange spor etter breen. Når breen vokser, river den løs steiner og skyver stein og grus foran seg. Slike spor etter breen kalles morener. Disse morenene kan vi finne som hauger eller rygger i landskapet

Breen kan også ta med seg store steinblokker og skyve dem langt av gårde. Disse steinene kaller vi flyttblokker. Kanskje du har sett store steiner som ligger på merkelige steder i naturen? Hvordan har disse kommet hit? Dette er kanskje flyttblokker.

Vi kan også ofte se striper i fjellet. Dette er spor etter steiner som isen har dratt med seg, eller som var frosset fast i isen. Når isen beveget på seg, ripet disse steinene opp fjellet. Disse stripene kaller vi skuringsstriper.

Hvis du vil vite mer om istid og isbreer, kan du besøke bremuseet i Fjærland på nett.

Visste du?

  • Bjørka var den første tresorten som kom etter istida.
  • Jostedalsbreen er Norges største isbre.
  • I Norge har vi ca. 2000 breer!
  • Breene i Norge er mindre enn de har vært på flere hundre år.
  • Den raskeste, målte bevegelsen til en bre i Norge er Svartisen med 1,75 m pr. døgn. På Grønland er det målt opp til 30 m. pr. døgn!
  • Når isfjell brekker løs fra isbreer, sier vi at breen kalver.
  • De største flyttblokkene kan veie over 100 tonn.

 

Kalving

Isbreen beveger seg

Det var en gang et menneske