» Landsdelene » Ordliste

Ordliste

Viktige ord

ordliste_illustrasjon

Forskning: en grundig og systematisk undersøkelse for å finne ny viten og øke kunnskapene våre.

Golfstrømmen: Varm havstrøm som fører vann fra Det karibiske hav til Nord-Europa og Norge.

Hovedstad: En hovedstad er den byen i en stat der den politiske ledelsen holder til. Hovedstaden er ofte, men ikke alltid, den største byen i staten.

Industri: Bearbeiding av råstoffer og produksjon av varer. Maskiner er ofte en viktig del av produksjonen

Kobber: et grunnstoff, et mykt og lett formelig metall. Det viktigste metallet i norsk gruvedrift gjennom historien.

Landsdel: En del av Norge.

Midnattssol: Nord for polarsirkelen går sola aldri ned under horisonten om sommeren. Da er det lyst hele døgnet.

Mørketid: Nord for polarsirkelen kommer sola aldri over horisonten om vinteren. Da er det mørkt hele døgnet.

Nedbør: Regn, sludd, hagl eller snø.

Næring: Noe å leve av (ta i bruk ressursene)

Ressurs: Råstoff eller reserve som vi kan utnytte, for eksempel vannkraft, olje og skog.

Samer: Urbefolkning i Norge, Sverige, Finland og Russland

Uberørt natur: Natur der mennesker ikke har forandret noe eller bygget noe

.