» Gamle Hellas

Gamle Hellas

hellaskart2b

Perioden som varte fra år 700 f.Kr. til rundt år 500 e.Kr. kalles antikken, og startet i Hellas. Veldig mye av det som skjedde i den perioden, har fremdeles betydning for oss som bor i Europa.

Hellas i antikken var ikke slik Hellas er nå. Da var fastland og øyer delt inn i mange forskjellige bystater, og hver bystat hadde sine egne lover og eget styre. Noen stater hadde egen konge, mens andre ble styrt av mektige familier eller krigere. De ulike bystatene var ofte i krig med hverandre.

Men menneskene der hadde noen ting felles likevel; de snakket samme språk – gresk, og de trodde på de samme gudene. De mente at alle som ikke snakket gresk, bare sa «bar-bar-bar» (som vi sier «bla-bla-bla»), og derfor ble ikke-greske kalt barbarere.

 

Gamle Hellas

Antikkens Hellas

Antikkens historie

Romerriket og Hellas