» De store elverikene » Mesopotamia

Mesopotamia

Mesopotamia med Eufrat og Tigris

mesopotamia2b

Elvene Eufrat og Tigris ligger i dag i landene Tyrkia, Irak og Syria. For 6000 år siden, het store deler av disse områdene bare Mesopotamia, som betyr «landet mellom elvene».

mesop1I dette området har klimaet alltid vært varmt og godt, men også veldig tørt.  Likevel er det fra dette området vi i dag har mye av frukten som vi har i butikkene våre. Området er altså veldig fruktbart. Hvordan kan det være så tørt, og samtidig så fruktbart?

Som du sikkert har gjettet, er elvene forklaringen. Uten de store elvene hadde området hatt mye mer ørken, og dermed ville nesten ingenting vokse der. Både Eufrat og Tigris kommer fra høye fjell, og de ble oversvømt når snøen smeltet i høyden. Vannet flommet over sine bredder og når vannet sank lå fruktbart slam igjen på jordene. Dette slammet inneholdt god og næringsrik jord.

Folket i Mesopotamia var smarte og utviklet mange gode teknikker og redskaper for å unytte vannet på best mulig måte. Med alt vannet kunne de gjøre jorden fruktbar og dyrke nesten det de ville. I tillegg var det mye fisk i elvene.

kveite200

Hvete

De første bøndene
Folket som bodde i Mesopotamia var de første jordbrukerne. Først oppdaget de kornet. De fant noen viltvoksende planter som hadde mange frø. Dette viste seg å være hvetekorn! Ved å pløye, vanne og gjødsle jorden oppdaget de at jorden ble veldig fruktbar. Dette førte til at de kunne høste korn flere ganger i løpet av ett år.  Da fikk de mer enn nok mat, og de kunne til og med samle og lagre. Til å hjelpe seg med arbeidet, brukte de dyr som okse og hest. De var de første som begynte med husdyr. 

Ziggurat

Ziggurat

Det var mye å leve av i området, det førte til at mange valgte å flytte dit, og vi fikk de første byene i verden. Selv om dette var for mange tusen år siden, var byene godt organisert. Fantastiske byggverk ble reist. Mesopotamia er kjent for sine ziggurater. De hadde også skoler, militærvesen og folk hadde flere forskjellige yrker. Samfunnene her var kommet mye lengre enn andre samfunn på den samme tiden. Noen kaller dette det første kulturfolket.

 

 

Kongen på vogn

Kongen i vogna si

Oppfinnelser
Helt sør i Mesopotamia lå landet Sumer. Sumererne gjorde flere viktige oppfinnelser. Matematikk og geometri stammer herfra. De laget et tallsystem med 60 som grunntall. Vi bruker faktisk noe av det i dag. En time har 60 minutter og et minutt har 60 sekunder. Sirkelen deler vi inn i 360 grader.  

De fant også opp hjulet og plogen. I tillegg satte de kjøl på båtene sine, så de ikke veltet så lett, og begynte å bruke seil, så de slapp å ro hele tiden.

 

Kileskrift

Kileskrift

Mellom 3500 og 3000 f. Kr. utviklet de et skriftsystem som kalles kileskrift. Først var kileskriften en billedskrift. Den ble etter hvert forenklet, og bilder ble erstattet med tegn. Sumererne skrev på leirtavler og i stein. Skrivekunsten spredte seg østover og vestover til blant annet Egypt.

 

 

 

 


konge5Byer
Sumererne bygde flotte byer. Den største byen i Sumer het Uruk. Byen Ur var en viktig handelsby, med tilknytning til havet.  Hver by var ofte en egen stat med egen konge. Kongene hadde mye makt, da de også var religiøse ledere. I byene bodde kongen, tjenerne hans, prestene og håndverkerne.

Det var ofte murer rundt hele byen for å beskytte den mot fiender. Bøndene som bodde i områdene rundt byen måtte betale skatt til kongen i form av korn, kjøtt, fisk og grønnsaker. Sumererne brukte ikke penger for å skaffe seg varer. De byttet til seg varer som de trengte. Kjøpmenn seilte til utlandet og byttet til seg kobber og gull.  Håndverkerne byttet til seg mat mot varer som keramikk, smykker og klær og ulike bruksgjenstander.

 

solgud2

Solguden og kaosmonsteret

Tilgang på vann var viktig for jordbruket. De bygget kanaler fra elvene helt inn til byene.  Slik fikk de vann, og samtidig kunne båter seile helt inn til sentrum. De laget også demninger og diker for å holde på vannet. Byene og landsbyene ble dessverre ofte rammet av flom, som kom uten forvarsel og ødela mye på sin vei mot havet. Folket trodde det var gudene som straffet dem, og de gjorde alt for å blidgjøre gudene ved å ofre og gi gaver i templene..

 

VISSTE DU?

  • Ordet geometri egentlig betyr «jordmåling»
  • Det eldste verdenskartet ble laget i Mesopotamia.
  • Astronomi – læren om planeter og stjerner – stammer fra Mesopotamia
  • Byen Uruk hadde 50 000 innbyggere allerede i år 3000 f.Kr.

Mesopotamia