» Landskapet » Lærerressurser

Lærerressurser

Lenkesamling

Her kan lærer finne utdypende materiale fra andre steder på nettet, både artikler og videoer.
Lærer må vurdere hva som passer og kan brukes av elevene, og hvis det er norsk tale på videoene, gjerne oversette eller gi et sammendrag av hva som sies. Ofte kan det være nok å se deler av en video.

Flom video  Bil kjører i flom video Flom på gården

Tidevann (Wikipedia)
Skred (Wikipedia)
Snøskred og steinskred i Norge video
Snøskred video  Skiløper utløser snøskred video Skiløper blir tatt av snøskred

Tsunami treffer by i Japan video en annen tsunami video  flere videoer
Tsunami (Wikipedia)  snl
Jordskjelv (National Geographic) video
Jordskjelv (artikkel i Wikipedia)  snl
Vulkanutbrudd mer videoer
Vulkan (Wikipedia) snl (Store norske leksikon)
Flo og fjære (YouTube)

Sognefjorden – bildeserie
Jordskjelv – bildesamling
Vulkaner – bildesamling
Snøras – bildesamling
Jordras – bildesamling