» Samfunnet » Små og store samfunn

Små og store samfunn

Mange samfunn

 

På skolen har du faget samfunnsfag, men har du tenkt på hva ordet samfunn egentlig betyr?

Ordet samfunn brukes i mange sammenhenger. Kanskje du har hørt noen av disse ordene; samfunnshus, verdenssamfunnet, lokalsamfunnet, skolesamfunn og nettsamfunn?

Søk forklaringer på ordet i et leksikon eller på nettet.

Klikk på Google eller Wikipedia. Skriv «samfunn» i søkefeltet.

samfunn1

Det aller største samfunnet vi har, må være verdenssamfunnet. For alle mennesker bor i samme verden, og vi hører derfor sammen. På samme måte har alle som bor i en verdensdel noe til felles, og hvert enkelt land har et fellesskap: For oss blir Europa et samfunn, og landet vårt Norge, blir et annet samfunn. Disse kan vi kalle storsamfunn.

Innenfor Norge igjen er det enda flere samfunn; landsdelen, fylket, kommunen, byen eller bygda. Dette er eksempler på lokalsamfunn.

tokyovoss

Tokyo og Voss; et stort og et lite samfunn Wiki Commons

Når samfunnet blir mindre, har vi ofte mer til felles og hører dermed tettere sammen. Vi bor i nærheten av hverandre, snakker ganske likt, heier på den samme fotballklubben, går på den samme skolen osv.

Men det stopper ikke her. Selv skolen du går på er et samfunn. Klassen din er også det. Til og med fotballklubben du spiller i og familien din, er samfunn. Vi kaller disse for småsamfunn.

Dette betyr at alle er med i et samfunn. Og de aller fleste er med i mange samfunn samtidig!

familieetc

Wiki Commons

Hva er viktig i et samfunn?

For å forstå dette bedre, skal vi se på et lite samfunn. Ta klassen du går i: Hva er viktig i klassen for at ting skal fungere og det ikke skal bli kaos? Må det ikke være noen regler? Må man ikke ta hensyn til hverandre? Tenk hvis alle kunne gjøre akkurat det de ville, akkurat når de ville? Det ville bli som å spille et spill uten en eneste regel! Hadde det gått bra? 

I et samfunn ønsker vi at det skal være samhold og at alle skal ha det bra og føle seg trygge. I alle samfunn må det derfor være visse regler, lover og normer som skal følges. Dere har nok sikkert egne regler i klassen, klasseregler eller trivselsregler. Noen regler er skrevet ned mens andre er uskrevne regler som du har lært fra du var liten.

 

Skole 100 år siden

Norge 1930-tallet