» Samfunnet » Lover

Lover

Regler som er skrevet ned

Vi har selvsagt også mange regler som er skrevet ned. De viktigste av disse reglene kaller vi lover, og lovene må alle følge. Man kan straffes for å ikke følge lovene.

loverbil00

ClipArt

Se på disse bildene. Hvilke regler må man følge for at dette ikke skal skje?

Vegtrafikkloven forteller hvordan reglene skal være i trafikken. Disse reglene gjelder ikke bare for dem som kjører bil, men også for syklister og fotgjengere. Hva er reglene for fotgjengere og syklister? Studér bildet under og finn ut på hvilken side fotgjengere og syklister skal være.

eidsvoldxx

Grunnloven blir vedtatt på Eidsvold

Grunnloven er den viktigste loven vi har i Norge. Her er det mange regler for hvordan det skal være her. Grunnloven er fra 1814. Det var annerledes i Norge da enn det er nå. Samfunnet vårt har forandret seg og gjør det hele tiden, derfor må også noen av disse lovene forandres. Det er Stortinget som gjør denne jobben.

.

 

skoleeldre2xx

Skoletime for 100 år siden Wiki Commons

Opplæringsloven er regler for skolene i Norge. Den sier blant annet at alle barn har rett og plikt til å gå på skolen. Da loven kom i 1889, var det mest for å hindre at familier holdt sine barn hjemme for å jobbe.  Det var viktig at alle barn fikk gå på skole.

 

Lovene endres i takt med at samfunnets utvikler seg.  I gamle dager var man kanskje mest opptatt av at alle barn skulle få skolegang. I dag er man også opptatt av at elevene trives på skolen, og dette er kommet inn i loven. Kapittel 9a i opplæringsloven handler om elevenes skolemiljø. Her står det blant annet at alle barn har rett til å gå på skolen uten å bli utestengt, mobbet, diskriminert eller utsatt for vold.

I tillegg til opplæringsloven har hver skole sine regler. Kan du reglene for din skole?
Her er ordensregler fra Nygård skole i Bergen.

tyvxx

ClipArt

En annen lov er straffeloven. Denne loven gjelder straffbare handlinger som tyveri, hærverk og voldsbruk.

”Den som øver Vold mod en andens Person eller på anden Maade fornærmer ham på Legeme (Kropp), eller som medvirker hertil, straffes med Bøder eller Fengsel indtil 6 maaneder”.

Denne loven ble skrevet i 1902, og derfor er det gammel skrivemåte.

 

 

 

Hvordan blir regler og lover til?

elever

ClipArt

Vi har allerede snakket om klasseregler. Hvordan lagde dere disse reglene? Hadde dere diskusjon i klassen eller i klasseråd for å komme fram til reglene? Var det bare enkelt? Var guttene alltid enige med jentene? Fikk alle det slik de ville? Måtte noen gi seg? Ble det mange regler? Henger reglene på veggen i klasserommet deres som et synlig bevis?

Slik som dere laget klassereglene, blir egentlig de fleste regler til; En gruppe mennesker sitter sammen, diskuterer og arbeider. Det er ikke alltid lett å bli enige, for vi mennesker er så forskjellige. Noen ganger kan vi mene og tro helt ulikt om samme ting, og vi kan synes det er vanskelig å forstå! Det kan være flere grunner til dette; forskjellig kultur, tradisjon, religion eller bosted. Men alle må gi seg noen ganger, for så å få noe annet igjen. Det blir viktig å samarbeide. Til slutt blir gruppen enige om noen regler som må gjelde, og disse blir skrevet ned. Noen regler og lover tar det lang tid å lage.

.

 Nettsamfunn og nettvett

internett3

ClipArt

Har du konto på Facebook, Habbo eller Moviestarplanet? Da er du en del av et eller flere nettsamfunn.

På Internett kan du spille, lese, lære nye ting, dele bilder og snakke med vennene dine. Du kan til og med snakke med noen i helt andre deler av verden. Det er ganske sprøtt!

Det er regler for hvordan vi skal oppføre oss når vi er på Internett, også. Du har kanskje lært disse reglene på skolen, de kalles nettvett eller nettvettregler.

 På Internett kan vi snakke med mennesker vi ikke kjenner, og da er det viktig å vite at ikke alle alltid forteller sannheten om seg selv. Du kan ikke vite helt sikkert hvem du snakker med, så du må være forsiktig.

Du kan lese mer om dette her:  http://www.dubestemmer.no/

VISSTE DU?

  • Norges Grunnlov ble vedtatt på Eidsvoll 17.mai 1814. Det er derfor nasjonaldagen i Norge feires 17.mai.
  • I 2014 er Grunnloven 200 år gammel.
  • Norges Grunnlov har 112 paragrafer (regler).
  • Straffeloven har over 400 lover.