Valg og politiske partier

Oppgaver

  1. Hvilke saker ville være viktige for deg hvis du skulle stemme i Norge?
  2. Kan du finne ut hva de største politiske partiene i Norge heter?

Ordliste

Partiprogram - Oversikt over hva et politisk parti mener og vil jobbe for
Stortingsvalg - Valg av hvilke politiske partier som skal få plass på stortinget og danne regjering
Lokalvalg - Valg av Fylkesting og kommunestyre
Fylke - Et geografisk område. Norge har 19 fylker. Fylkene er delt opp i kommuner.
Kommune - Et geografisk område. Norge har mange hundre kommuner.