Internasjonalt samarbeid

Oppgaver

  1. Hva tror du kan være fordeler og ulemper ved å være medlem i EU?
  2. I hvilke saker tror du det er spesielt viktig for et land å bestemme selv? Bruk gjerne eksempler fra ditt eget land.

Ordliste

EU - Den Europeiske Union, en handelsorganisasjon i Europa
Folkeavstemning - Avstemning for hele folket om en eller flere viktige saker
NATO - North Atlantic Treaty Organization, en forsvarsorganisasjon
Naturkatastrofe - For eksempel jordskjelv, orkan, flom eller tørke