Rettsstaten

Oppgaver

  1. Hvorfor kan det være utrygt å leve i en politistat?
  2. Hva slags forhold har man til politiet i landet du kommer fra?

Ordliste

Rettsstat - En stat hvor loven gjelder likt for alle
Rettssak - En uenighet som blir avgjort av en dommer i en domstol
Politistat - En stat hvor lederne og politiet kan fengsle og straffe hvem de vil
Bestikkelse - Ulovlig betaling til en statlig ansatt for at de skal hjelpe deg