Dom og straff

Oppgaver

  1. I Norge er den strengeste straffen 21 år i fengsel. Hvorfor tror du at det ikke finnes dødsstraff eller livtidsstraff i Norge?
  2. Hva synes du om at barn under 15 ikke kan få fengselsstraff i Norge?

Ordliste

Etterforske - Undersøke hva som har skjedd
Åsted - Der noe ulovlig har skjedd
Dommer - De som avgjør om loven er brutt i en rettssak
Anke - Søke om å få en ny rettssak