Menneske­rettighetene

Oppgaver

  1. Vet du om eksempler på brudd på menneskerettighetene?
  2. Hva synes du FN burde gjøre når et land bryter menneskerettighetene?

Ordliste

Menneskerettigheter - Grunnleggende rettigheter som alle mennesker har
FN - Forente Nasjoner, er organisasjon som arbeider med å skape fred
Diskriminering - Å behandle noen mennesker eller grupper dårlig