Lover i Norge

Oppgaver

  1. Hvordan feires nasjonaldagen i det landet du kommer fra?
  2. Vet du om det er lovlig å slå barna sine i det landet du kommer fra?

Ordliste

Grunnlov - Lov som sier hvordan et land skal styres
Statsborger - Å ha visse plikter og rettigheter i et land, for eksempel stemmerett
Pensjon - Lønn til gamle eller syke som ikke arbeider lenger